Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

24 Verkstedløypa
Mo i Rana, Nordland, 8626
Norway

+47 751 55 000

Arctic Cloud services is an open source based cloud services provider. We utilize Open Compute Project's hardware designs along with Open Stack based solutions developed in house. This gives us full control of all parts of our stack. Our location in North Norway with excess power and excellent natural cooling gives us a comparative edge that we use to keep our prices and offerings highly competitive.

rendered.png

Vår teknologi

 

Teknisk løsning

Vårt skytjenestekonsept

Vår skytjenesteløsning er basert på tre prinsipper:

cloud_service.png
  1. Kontroll over både programvare og fysisk installasjon
  2. Innebygd feiltoleranse per design
  3. Bruk av åpne standarder og kildekode

De enkelte prinsipper er beskrevet nærmere i under.

Kontroll over programvare og fysisk installasjon

Ved å ha kontroll over alle ledd i skytjenesten kan vi optimalisere skytjenesteleveransen på et helt annet nivå enn ved å forholde seg til en leverandørløsning.

Ved at vi utvikler egne datasentermoduler – «Skysentre» kan vi utnytte de lokale fortrinn som vi har med naturlig kjøling i Nord Norge. Vi kan optimalisere temperatur helt fritt opp mot det som gir best effekt. Vi bruker Open Compute Project design for å standardisere og forbedrer på disse for å forenkle design etter vårt behov. Resultatet er en enklere design med færre moduler som kan gå galt og reduserte konsekvenser ved eventuell feil i utstyr. Et eksempel er bruk av rack-baserte batteriløsninger i stedet for et sentralt UPS anlegg, noe som gir færre konverteringer mellom AC og DC samt skadebegrensning ved bortfall av UPS.

Innebygd feiltoleranse per design

Vi har bygd inn feiltoleranse i vår skytjeneste både i form av fysisk design og bruk av programvare. Vi har etablert ikke ett samlet datasenter, men et design med flere datamoduler – «skysentere», hvert som minidatasenter med N+1. Vi har designet skytjenesten med flere tilgangssoner/siter som hver har individuell feiltoleranse. Vi bruker software til å replikere og flytte data ved behov. Dette gir en økt feiltoleranse og gir tilgang til tjenestene selv om en enkelt site skulle ha problemer. Dette designet er også fleksibelt og gjør det enkelt å deployere flere Skysentre ved behov.

illu_hvit_bakgrunn_v3_ferdig.jpg

Bruk av åpne standarder og kildekode

Vi er ivrige brukere av åpen kildekode og åpne standarder. Vi støtter og bruker Open Compute Project sine løsninger og standarder for datamoduler og arkitektur, og vi bidrar til åpen kildekodemiljøet på programvaresiden. Vi ser at dette gir oss en frihet til å kunne forbedre eksisterende design og utvikle nye på en helt annen måte enn om vi hadde vært låst til en leverandør.

Mer informasjon om vår bruk av åpen kildekode og standarder kan du finne her.