Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

24 Verkstedløypa
Mo i Rana, Nordland, 8626
Norway

+47 751 55 000

Arctic Cloud services is an open source based cloud services provider. We utilize Open Compute Project's hardware designs along with Open Stack based solutions developed in house. This gives us full control of all parts of our stack. Our location in North Norway with excess power and excellent natural cooling gives us a comparative edge that we use to keep our prices and offerings highly competitive.

shutterstock_296335547.png

Prosjekter

 

Veien videre

Tjenestene våre som beskrevet i vår tjenestebeskrivelse er det vi leverer pr april 2018, men vi har planer om å stadig utvide tjenester og funksjonalitet.

Vi har planer om å tilby virtuelle maskiner med differensiert oppetidsgaranti – trenger du en spesiell standard på oppetid så kan du få det. Videre så jobber vi med å tilby støtte for kontainer- styring og tjenester. Vi vil legge til rette for standardiserte plattformer for maskinlæring og stordataanalyse.

Men først og fremst vil vi lytte til våre kunder i forhold til hva dere ønsker at vi skal tilby og prioritere.

Foreløpig utviklingsplan

Vår utviklingsplan viser vår planlagte prioritering for de neste månedene. Tilbakemeldinger fra kunder kan medføre at andre områder tas inni planen eller at områder utsettes til fordel for andre.

piler_illu_NY_19_apr.png