Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

24 Verkstedløypa
Mo i Rana, Nordland, 8626
Norway

+47 751 55 000

Arctic Cloud services is an open source based cloud services provider. We utilize Open Compute Project's hardware designs along with Open Stack based solutions developed in house. This gives us full control of all parts of our stack. Our location in North Norway with excess power and excellent natural cooling gives us a comparative edge that we use to keep our prices and offerings highly competitive.

OS_2.jpg

Åpne løsninger

 

Vi støtter åpen kildekode!

Vi støtter tanken om samarbeid og åpen kildekode, vi bruker en rekke plattformer og åpen kildekode-biblioteker i vår løsning, først og fremst OpenStack, men også andre.

Vi mener at åpne løsninger i det lange løp vil utkonkurrere lukkede / leverandørbegrensede løsninger. Dette fordi åpen kildekode i sin natur er mer transparent og gjennomtestet ettersom det typisk er flere tusen utviklere som videreutvikler, tester og fikser feil på disse løsningene.

Open Compute Hardware

På samme måten som åpen kildekode gjelder på program siden så handler Open Compute Project om å forenkle og standardisere design av datakomponenter opp til hele datasentre. Det er fokus på forbedring av arkitektur og løsninger for å fjerne sløsing med plass eller andre ressurser. Eksempler kan være å flytte batterier fra en sentral UPS plassering til å integrere disse i det enkelte datarack.

Vi støtter Open Compute Project og bruker løsninger og standarder utviklet for hyperscale datasentre i våre «Miniscale» versjoner. På denne måten kan vi utnytte erfaringer gjort av store selskaper som Facebook og Microsoft, samtidig som vi selv kan bidra med egne design.

Nettopp vår kombinasjon med egenutviklet skytjeneste i kombinasjon med en fysisk løsning bestående av mindre datasentermoduler – «Skysentre» gjør at vår løsning er unik.

Arctic Circle Data Center på OCP US Summit

Vi har allerede deltatt med våre erfaringer og design i Open Compute Project regi, under kan du se vårt innlegg under årets OCP US Summit i San Jose, Kalifornia fra Mars 2018, hvor vi var invitert som foredragsholdere.