Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

24 Verkstedløypa
Mo i Rana, Nordland, 8626
Norway

+47 751 55 000

Arctic Cloud services is an open source based cloud services provider. We utilize Open Compute Project's hardware designs along with Open Stack based solutions developed in house. This gives us full control of all parts of our stack. Our location in North Norway with excess power and excellent natural cooling gives us a comparative edge that we use to keep our prices and offerings highly competitive.

shutterstock_672314338.png

Våre skytjenester

 

IaaS - Virtuelle dataressurser 

Arctic Circle Cloud Services tilbyr virtuell IT infrastruktur (IaaS - Infrastructure as a Service), for å dekke dine IT behov

Konfigurerbare virtuelle maskiner

Du bestemmer selv hvor mange virtuelle kjerner (vCPU) og hvor mye minne (RAM) du ønsker å sette opp den enkelte virtuelle maskin med; Vanlig, høy-minne, lav-minne eller testversjon.

Se tjenestepriser for forskjellige standard versjoner→

Virtuell Infrastruktur

Bygg infrastruktur etter eget ønske og behov. Våre skytjenester tilbyr pr i dag:

  • IPv4 adresser
  • Private nettverk
  • Blokklagringsvolumer
  • Selvbetjening via API og nettportal

Miljøvennlig, åpen, GDPR-vennlig løsning

Vi tilbyr en unik helnorsk løsning med lagring på norsk jord og under norsk lovverk. Løsningen er utviklet med bruk av åpen kildekode for økt sikkerhet og transparens.

Skytjenesten drives av miljøvennlig, kortreist vannkraft og er klargjort for gjenvinning av overskuddsvarme


 
 

Skalerbare tjenester

Tilpass ressursene dine etter behov, skaler antall virtuelle maskiner opp og ned på timesbasis uten bindingstid. Konfigurer selv uten å involvere eksterne parter.

Fleksibel lagring

Slutt å bekymre deg for fulle disker – du utvider selv lagringsbehovet ditt når du trenger det.

 

Bygg din egen skytjeneste

Med basis i vår infrastruktur kan du selv bygge opp din egen skybaserte løsning. Lag din egen platform for utvikling og nettstrømming eller gjør tjenestene dine skybaserte, valget er ditt.