verdiskapning

Besøk av Olje og Energiminister Kjell-Børge Freiberg hos ACDC

Nordlendingen Kjell-Børge Freiberg (Frp) er Olje og Energiminister i dagens regjering og var på besøk hos oss mandag 28/1.

Vi benyttet anledningen til å påpeke viktigheten av å tilrettelegge for digital-industri i nord-områdene. Det er langt bedre for miljøet at dataprosessering og lagring foregår i områder med overskudd av fornybar energi enn at det drives av mer skitten energi. Videre er det betydelig bedre samfunnsøkonomisk og miljømessig at strømmen forbrukes nært hvor den produserer da det unngås linjetap på 15-21%.

Ministeren ble oppfordret til å bidra til at nye offentlige IT tjenester etableres i områder med overskuddskraft i stedet for å bidra til økt belastning i underskuddsområder.

Tilgang på energi, gode kjøleforhold og ledig areal er viktige faktorer for etablering av digital industri. Samtidig ser vi at det er utfordringer knyttet til nett-infrastruktur og IT/Digital kompetanse i Nord-Norge, begge deler krever fokus fra det offentlige i tiden framover.

Besøket var et ledd i ministerens besøk i Mo Industripark. Se link til full artikkel fra MIP sin hjemmeside.