Arctic Circle Data Center bidrar til å blåse liv i interesseorganisasjonen IT Helgeland!

IT Helgeland har tidligere vært interesseorganisasjonen for IT bransjen og teknologiinteresserte på Helgeland. Dessverre har aktiviteten i gruppa vært begrenset i de siste to år da ildsjeler og nøkkelpersoner flyttet ut av regionen eller av andre grunner ikke kunne delta.

Vi i ACDC har ønsket å ha en arena hvor en kan treffe andre med IT og teknologi interesse, både i arbeids og i privat sammenheng. ACDC har derfor tatt initiativ til å få ny giv i IT Helgeland.

Nytt av denne gangen er at en ønsker å samle flere teknologimiljøer under en felles paraply, i tillegg til IT - faggruppen så ønsker en å innlemme aktivitetene til Rana Makerspace og Kodeklubben Rana.

ACDC deltar i interimstyret og sponser gjennomføringen av første møte med mat og drikke samt stiller foredragsholder til fagdel ved at vi henter opp Holger Ihrig fra Trondheimskontoret for å holde foredrag om "Terraform - Infrastructure as a code".

Det er planlagt tre møter fram til nytt styre skal velges gitt at interessen er tilstrekkelig.

Les hele artikkelen her.