Notification of planned maintenance April 3rd 2019

This week we will apply a minor software upgrade on our systems in order to prepare for new functionality and services. The update is planned on the following date:

  • Wednesday, April 3rd. Between 0800-1600 CET

At the end of this maintenance, your running instances will experience a brief restart. Until that, instance consoles may be inaccessible. We do not expect this upgrade to affect your running resources in any other ways, but short unavailability of certain management services may occur.

You may continuously follow the status of the services on https://status.arcticcloud.com/. Should you have any concerns regarding this maintenance or experience anything unexpected, please contact us as support@arcticcloud.com or through our support portal https://support.arcticcloud.com .

On a general basis we recommend all users to take regular backup of any data. If you want to take a snapshot of your volume(s), follow our guide: https://support.arcticcloud.com/portal/kb/articles/snapshots .

All registered users will be notified by e-mail. No action is required from user side.


Best regards from the Arctic Cloud team

We are looking for new colleges!

We seek (Senior) DevOps engineers who want to develop and operate a modern public cloud service in Norway.

JOB DESCRIPTION

As part of our skilled DevOps team in Arctic Circle Data Center (ACDC), you will contribute to the development and operation of our public cloud service Arctic Cloud. Your tasks will include development of IaaS and PaaS services, automation of deployment and monitoring, network configuration, benchmarking and performance tuning, hardware & software installation and maintenance.

Check out the entire job announcement at this link.

Application deadline is 15th of april 2019. Let Your network know of this possibility!

Besøk av Olje og Energiminister Kjell-Børge Freiberg hos ACDC

Nordlendingen Kjell-Børge Freiberg (Frp) er Olje og Energiminister i dagens regjering og var på besøk hos oss mandag 28/1.

Vi benyttet anledningen til å påpeke viktigheten av å tilrettelegge for digital-industri i nord-områdene. Det er langt bedre for miljøet at dataprosessering og lagring foregår i områder med overskudd av fornybar energi enn at det drives av mer skitten energi. Videre er det betydelig bedre samfunnsøkonomisk og miljømessig at strømmen forbrukes nært hvor den produserer da det unngås linjetap på 15-21%.

Ministeren ble oppfordret til å bidra til at nye offentlige IT tjenester etableres i områder med overskuddskraft i stedet for å bidra til økt belastning i underskuddsområder.

Tilgang på energi, gode kjøleforhold og ledig areal er viktige faktorer for etablering av digital industri. Samtidig ser vi at det er utfordringer knyttet til nett-infrastruktur og IT/Digital kompetanse i Nord-Norge, begge deler krever fokus fra det offentlige i tiden framover.

Besøket var et ledd i ministerens besøk i Mo Industripark. Se link til full artikkel fra MIP sin hjemmeside.

Digital transformasjon med ACDC på Gallaria 2019

Arctic Circle Data Center AS deltar også i år på Gallaria.

I fjor ble ACDC overraskende kåret til årets nykommer og styreleder Arve Ulriksen mottok prisen på vegne av selskapet.

I år er ACDC bedt om å bistå på fagdelen på dagen og salgs og markedsansvarlig Stein Erik B. Myhre holder et foredrag om fremtidsrettet næringsutvikling og digital transformasjon.

Du kan finne foredraget, kilder og nyttige verktøy for å komme i gang med din bedrifts digitale transformasjon på linken.

ACDC støtter frivillig søk og redningstjeneste med virtuelle ressurser!

ACDC har inngått en sponsoravtale med NRRL - Norsk Radio Ræle Liga om å sponse deres digitale karttjeneste som gir koordinerte situasjonskart ved større søke- eller redningsaksjoner.

NRRL har utviklet et eget kartsystem som kan vise hvor søkelag, hundeførere, fly og biler befinner seg under søk- og redningsaksjoner, "Polaric Server" -tjenesten gir visning av de ulike ressursene på et felles kartsystem for alle organisasjonene som deltar når hver ressurs utstyres med en radio- eller mobilbasert tracker.

ACDC støtter NRRL ved å sponse serverplass på vår sikre infrastruktur, samt en utviklingsserver for å kunne forbedre løsningen i framtiden. ACDC støtter samfunnsnyttig innsats og i siste instans kan tjenesten redde liv, sier markedssjefen

Fagleder for sporingstjenesten LA7ECA Øyvind er meget godt fornøyd med avtalen som nå er signert. «Ja, dette er veldig positivt for oss som drifter og utvikler karttjenesten. En slik avtale har vi ønsket å få til i flere år! Vi får nå en mer robust tjeneste, som vil lette drift og vedlikehold, samt at de åpner for nye utviklingsmuligheter.»

Arctic Circle Data Center bidrar til å blåse liv i interesseorganisasjonen IT Helgeland!

IT Helgeland har tidligere vært interesseorganisasjonen for IT bransjen og teknologiinteresserte på Helgeland. Dessverre har aktiviteten i gruppa vært begrenset i de siste to år da ildsjeler og nøkkelpersoner flyttet ut av regionen eller av andre grunner ikke kunne delta.

Vi i ACDC har ønsket å ha en arena hvor en kan treffe andre med IT og teknologi interesse, både i arbeids og i privat sammenheng. ACDC har derfor tatt initiativ til å få ny giv i IT Helgeland.

Nytt av denne gangen er at en ønsker å samle flere teknologimiljøer under en felles paraply, i tillegg til IT - faggruppen så ønsker en å innlemme aktivitetene til Rana Makerspace og Kodeklubben Rana.

ACDC deltar i interimstyret og sponser gjennomføringen av første møte med mat og drikke samt stiller foredragsholder til fagdel ved at vi henter opp Holger Ihrig fra Trondheimskontoret for å holde foredrag om "Terraform - Infrastructure as a code".

Det er planlagt tre møter fram til nytt styre skal velges gitt at interessen er tilstrekkelig.

Les hele artikkelen her.

Arctic Circle Data Center vant prisen som årets nyskaper under Galleria 2018!

Juryens begrunnelse: "Arctic Circle Data Center, som ble etablert i 2014 som et ledd i Mo Industripark sin digitaliseringsstrategi. Big data, skyløsninger og optimalisering i produksjonsprosesser vil få en betydelig vekst i årene som kommer, som vil påvirke måten vi jobber på. Her er ACDC i ferd med å ta en internasjonal posisjon.

Satsingen har allerede gitt ringvirkninger for flere aktører i industriparken, samtidig som bredden i parkens tjenestetilbud vokser. På slutten av 2017 kommersialiserte de sin egen skytjeneste, og de er godt i gang med å bygge opp nye typer virtuelle servere, databasetjenester og kunstig intelligens-tjenester."

– Nyskaping på sitt aller beste, meldte juryen.

Les hele artikkelen her.